Opplæringsmoduler i forkant

Vår leverandør av e-læring, firma Electude i Nederland er i dag verdens største leverandør av Web-basert opplæring innen kjøretøytekniske fag. Denne typen opplæring benyttes i svært mange av våre kurs.  Opplæringsmoduler sendes ut i forkant av kursene for å skape et felles grunnlag før selve den praktiske samlingen. Systemet er bygget opp med slagordet «Learn the way you live»., som skaper en fleksibilitet og personlig tilpassing av lærestoffet.

Electude brukes i dag på et stort antall av våre kurs, men benyttes også av opplæringskontor og videregående skoler med biltekniske linjer.

Electude består i dag av ca. 1600 moduler, simulatorer og muligheter for å produsere egent materiale. Nye moduler utvikles kontinuerlig, og samtidig som etablerte moduler modifiseres.

– Electudes undervisningsform er basert på gamification, med animasjoner og oppgaver som gjør at eleven må engasjere seg. Gamification betyr at eleven går videre fra et nivå til det neste ved å utføre et antall oppgaver riktig, akkurat som i et spill. På denne måten kan vi sikre at elevene motiveres til å tilegne seg de tekniske kunnskapene som verkstedsbransjen trenger.

Nesten alle bilfag linjene i den videregående skolen bruker e-læring fra Electude. I tillegg leverer vi til andre opplæringsinstutisjoner.

Ta kontakt med Kjell Teige for en uforplikende prat om hvordan e-læring fra electude kan hjelpe deg til å løfte fagundervisningen på mobil: 47903555.

Les mer om Electude på deres egne nettsider her

 

electude