Oppfriskningsopplæring i PKK

Etter direktiv 2014/45/EU, skal alle godkjente kontrollører gjennomføre et oppfriskningskurs innen 5 år etter godkjenning. Kursets ramme er på 14 timer.

PKK grunnopplæring

PKK – Grunnopplæring (60 timer) gjelder for personer som skal godkjennes som kontrollører etter direktiv 2014/45/ EU. Myndighetene stiller krav til obligatorisk grunnopplæring og personlig godkjenning som kontrollører. Opplæringen omfatter 8 separate moduler med en tidsramme på 60 timer.