Er du teknisk leder eller stedfortreder?


Kjenner du til:


Teknisk leder kurs med fokus på myndighetenes rammebetingelser for drift av verksteder. Kurset består av to e-læringsmoduler på ca 2 timer og en dag med samling.
Kursinnhold:
- Krav og plikter etter verkstedforskriften
- Gjennomgang av verkstedforskriften med tilhørende retningslinjer
- Hva er et kvalitetsstyringssystem (KSS) og hva må det inneholde
- Hvordan forberede seg til systemtilsyn og tilsyn generelt
- Erfaringsutveksling og rollen som teknisk leder