Hovedmål med kurset:

- Repetere, fornye og utdype kunnskap som er vesentlig for kontrollørenes arbeid, med særlig vekt på repetisjon og gjennomgang av gjeldende kontrollinstruks og praktisk kontrollgjennomføring
- Endringer innen teknologi, forskrifter, krav, retningslinjer mm. som har skjedd de siste 5 årene


Gjennomføring:

De 14 obligatoriske timene fordeles mellom e-læring, teori, praktiske øvelser og demonstrasjoner på verksted. Modellen for gjennomføring blir 6 timer + 8 timer.
- Kun 1 dag (8 timer) gjennomføres i kurslokale med praktiske og teoretiske gjennomganger.
- 6 timer gjennomføres som e-læring, noe som betyr at du kan ta det hvor du vil og når det passer deg. E-læringen vil bli tilsendt noen uker før praktisk samling.


Etter gjennomført oppfriskningsopplæring i periodisk kontroll av kjøretøy skal eleven ha fått frisket opp og oppdatert sine kunnskaper og ferdigheter til å utføre periodisk kontroll av kjøretøy.