Lock-out Trainer

Ved å bruke en lock-out trainer kan man simulere frakobling av ulike høyspenningsanlegg på elbiler. Trainer modellene er spesielt tilpasset elever på bilfag linjene

Undervisningsbiler

Vi leverer el og hybrid biler med integrerte prøvepunkt og e-læring som gir elevene den nyeste tekniske kunnskapen før de går ut i læretid.