For å kunne kalle seg ProTekniker må man ha gjennomført 8 kurs over en periode på 2-3 år.

De som gjennomfører alle 8 kursene får et eget kompetansebevis.

Alle modulene har e-læringskurs som «pre-opplæring» i forkant av samlingene.

Varighet fra 5-20 timer. Alle kurs går over 2 dager.

Det vil være en avsluttende test på én dag med teori og praksis.

 

 

Følgende kurs inngår i ProTekniker- utdannelsen;

Trykk på linken for å lese mer om kurset og påmelding.

 

Elektro og måleteknikk                  Kan kjøres lokalt, aktuelle biler bør fremskaffes

Etter bestått elektro og måleteknikk vil du ha kjennskap til hvordan et nettverk er oppbygget og hvordan

man leser et koblingsskjema. Kunne utføre de forskjellige målemetodene med multimeter og ocilloscop.

 

Motorstyring og sensorteknikk     Kan kjøres lokalt, aktuelle biler må fremskaffes

Forstå styringsteknikken i moderne motorer. Kjenne til fellesnevneren ved utmåling av ulike sensorer

og aktivatorer. Forstå feilkodesystemer og koblingsskjema.

 

Bensin og dieselteknikk                Kan kjøres lokalt, aktuelle biler bør fremskaffes

Forstå ulikhetene mellom bensin- og dieselteknikk innen motorstyring, innsprøytning, reguleringsteknikk

og de ulike rensemetodene for avgass. Kunne feilsøke på systemene på en effektiv måte.

 

Aktiv og Passiv sikkerhet              Kan kjøres lokalt, aktuelle biler bør fremskaffes

Etter å ha gjennomført kurset «aktiv og passiv sikkerhet» så skal du kunne arbeide på de ulike

sikkerhetssystemene på en god og effektiv måte. Kunne feilsøke i ESP og andre bremsesystemer.

Ha systemforståelse for tilleggs-bremsesystemer og kunne feilsøke på airbag og andre pyrotekniske innretninger.

 

Kjøretøyassistenter                        Må kjøres på ProMeister-senter p.g.a. utstyr

Kunne forstå nye kjøretøyassistenter og deres oppgaver. Skal kunne stille diagnose og kunne foreta

nødvendige kalibreringer av ulike radarsystemer.

 

EV-teknikk 1                                   Kan kjøres lokalt, aktuelle biler bør fremskaffes

Etter bestått EV-teknikk 1 kurs skal man på en trygg måte kunne jobbe på biler med farlig høy spenning.

Det vil si at man skal kjenne til farene og kunne sikre at bil og arbeidsplass er trygg.

 

EV-teknikk 2                                   Må kjøres på ProMeister-senter p.g.a. utstyr

Etter bestått EV-teknikk 2 kurs vil du kjenne til systemene og funksjonene til HV-komponentene.

Du vil få kjennskap til feilsøkningsmetoder for å sette rett diagnose.

 

EV-teknikk 3                                   Må kjøres på ProMeister-senter p.g.a. utstyr

Etter endt kurs skal man ha kjennskap til å jobbe sikkert og forstå farer ved å jobbe internt i batteriet.

Diagnostisere en defekt celle/modul og forstå hvorfor vi må balansere modulene.

Kunne teste batteri for eventuelle lekkasjer og ta en vurdering på ytre skader på batterikassen.

Ha kjennskap til hva man foretar seg når man skal skifte en celle eller modul.

 

 

OBS; Kan kjøres lokalt dersom vi får bekreftet tilstrekkelig antall kursdeltakere i god tid før kurset (min.8 stk).

Vi må ha tilgang til verksted og teorilokale på dagtid, samt biler/objekter for undervisning.

 

Når det gjelder de konvensjonelle kursene så kan det være riktig å starte med denne rekkefølgen:

1 Elektro og måleteknikk

2 Motorstyring og sensorteknikk

3 Bensin og dieselteknikk

4 Aktiv og Passiv sikkerhet