Gir eleven mulighet til å øve på praktisk frakobling av høyspenning

Lock-out trainer modellen kombineres med programvare fra Electude.  I dag benytter cirka 70 % av bilfaglinjene på de videregående skolene seg av ProMeisters Electude-plattform. Med lock-out traineren får eleven mulighet til å øve på praktisk frakobling av høyspenning på ulike anlegg og samtidig opparbeide seg en kompetanse og forståelse av anleggets oppbygging. Trainer modellen sammen med oppgaver er i stor grad basert på selvstudie og korte veiledninger hvor evalueringen skjer automatisk. Systemet sporer all aktivitet til eleven og måler oppnådd kompetanse på de enkelte elementer. Eleven får umiddelbar tilbakemelding på måloppnåelse og kan jobbe seg videre til neste nivå. Ved å trene på oppgaver og modeller skal eleven oppnå en god forståelse av sikker håndtering av høyspennings-anlegg, samt få god kjennskap til begreper som HV-komponenter, aktiveringstid, bortkoblings-prosedyrer, HV-kabler og aktivering av kollisjonsputer.

For mer informasjon, ta kontakt med Kjell