Opplæringen består av:

 • Formål med periodisk kontroll
 • Offentlig forvaltning og reguleringer av betydning for kontrollfunksjonen
 • Kjøretøyteknologi
 • Kjøretøytekniske krav
 • Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy
 • Praktisk kontrollgjennomføring
 • Riktig bruk, vedlikehold og kalibrering av kontrollutstyr
 • IT - applikasjoner

Krav til deltager:

 • Bestått fagprøve. Alle som skal starte opplæringen for å bli godkjent kontrollør, må ha bestått fagprøve
 • Politiattest for å dokumentere at personen er skikket for oppgaven. Politiattest må foreligge sammen med bestått kurs for at du skal få tilsendt godkjenning fra Vegdirektoratet
 • Registrert som søker i Statens Vegvesen sitt register. Søknad om godkjenning som kontrollør: Søk om godkjenning som kontrollør

Gjennomføring:

Opplæringen er oppdelt i 4 deler, og vil normalt ha en varighet på ca. 4-5 uker.
 • E- læring med varighet på ca. 10 timer tilsendes, og må ferdigstilles før fremmøte for samling 1
 • Samling 1, på kurssted for praktisk/faglig gjennomgang med varighet på 16 undervisningstimer (2 dager)
 • E- læring med varighet på ca. 10 timer tilsendes, og må ferdigstilles før frammøte for samling 2
 • Samling 2 (normalt 3-4 uker etter samling 1), på kurssted for praktisk/faglig gjennomgang med varighet på 24 undervisningstimer (3 dager)


Deltageren må ha tilstrekkelig måloppnåelse på den elektroniske opplæringen, på praktisk kontrollgjennomføring og på avsluttende prøve.