Undervisning basert på gamification

Vi bruker e-læring på flere av våre kurs. E-læringen er levert av Electude hvor undervisningsformen er basert på gamification, med animasjoner og oppgaver som gjør at kursdeltageren må engasjere seg. Med e-læring kan vi redusere stillesittende klasseromsundervisning og samtidlig redusere antall dager kursdeltageren må være vekke fra verkstedet. E-læringen kan gjøres når du vil, hvor du vil. I tillegg gir e-læringen kursinstruktøren innsikt i deltagernes kompetanse før kursstart og kan legge opp undervisningen slik at kursdeltageren får best utbytte.